Beyond Financiële Diensten B.V.

Vestigingsadres

Engweg 7

3953 BD Maarsbergen

 

Postbus 84

3950 AB Maarn


Telefoon (0348) 435 072
Fax (0348) 435 071GIDIKlachteninstituut Verzekeringen

Zorg

Ongevallenverzekering
Een ongevallenverzekering keert in principe alleen uit na een ongeval waardoor lichamelijk letsel is ontstaan. Dat is in ons hedendaagse verkeer helaas een veel voorkomend beeld. Toch is het raadzaam u voor het afsluiten van een ongevallenverzekering goed te laten adviseren. In een aantal gevallen is het afsluiten van een arbeidsongeschiktheids- of levensverzekering namelijk eerder aan te bevelen. Beyond Financiële Diensten helpt u met een passend advies op weg. Voor doorgewinterde amateursporters valt een ongevallenverzekering bijvoorbeeld te overwegen. Veel van de tijdens het sporten opgelopen schade valt tenslotte ook onder de dekking van de ongevallenverzekering!

Uitvaartverzekering
Het is ongetwijfeld niet het meest plezierige onderwerp om over na te denken, toch is het zaak eens goed stil te staan bij uw persoonlijke uitvaart. Op welke wijze wilt u dat uw uitvaart wordt geregeld? Een goede uitvaartverzekeraar respecteert uw laatste wens. Beyond Financiële Diensten kan u daarbij behulpzaam zijn.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Een werknemer die arbeidsongeschikt wordt, krijgt gedurende de eerste twee jaar van die arbeidsongeschiktheid gewoon door de werkgever uitbetaald. Die uitbetaling zal doorgaans zeventig procent van het loon zijn, tenzij anders in de cao overeengekomen. De uitbetaling zal nooit lager dan het minimumloon zijn.
Na twee jaar krijgt de werknemer een WAO-uitkering, welke kan worden gesplitst in de WAO-loondervingsuitkering en de WAO-vervolguitkering. In een aantal gevallen wordt de premie namelijk ingehouden op uw salaris. Neem hierover contact op met de afdeling personeelszaken van uw werkgever of laat u eens uitgebreid informeren door Beyond Financiële Diensten. Voor zelfstandige ondernemers is een AOV veelal bittere noodzaak. Een zelfstandige heeft namelijk geen recht meer op een AAW-uitkering.

Ziektekostenverzekering
Om de kosten van ziekte en zeer te kunnen dragen, dient u zich hiervoor te verzekeren. Voor mensen die minder dan de ziekenfondsgrens verdienen, is een verplichte aanmelding bij het ziekenfonds noodzakelijk. Wanneer u een bedrag verdient boven deze grens, dan moet u zich particulier verzekeren. Vaak werken maatschappijen met een eigen risico, waarbij u zelf kunt bepalen welk bedrag u eventueel voor eigen rekening wil nemen. Laat u zich daarbij goed informeren, want één dag verpleging in een ziekenhuis kan al snel vijfhonderd euro kosten. Ook geneesmiddelen die u (regelmatig) gebruikt, kunnen flink in de papieren lopen.